Rødflangre

Epipactis atrorubens

 Rødflangre og breiflangre er to like arter som feilbestemmes ganske ofte. Blomsterfargen er nokså upålitelig, begge artene kan ha både lyse og mørke blomster, og for å være sikker må man se på tekniske detaljer i blomst og behåring. Det mest pålitelige er pukkelen på den ytre delen av leppen - her har rødflangre alltid en eiendommelig rufsete "blondekant" som danner en V-form mot spissen av leppen. Denne ses aldri hos breiflangre. En annen karakteristisk detalj er at rødflangre har et tomt stengelavsnitt mellom stengelbladene og nedre støtteblad. Dermed får den en tydelig avsatt blomsterstand, noe som gjør at helhetsinntrykket blir nokså forskjellig.

 

Rødflangre vokser alltid lysåpent på grunn og godt drenert jord, gjerne i løs grus eller i strølaget i utkanten av kalkfuruskog. Den går sjelden særlig langt inn i skogen og det skal ikke så mange trærne til før det blir for tett for den. De to artene kan av og til møtes i skogkanter og langs veier, men på tross av den ytre likheten ser det ikke ut til at de er så nær beslektet at de danner hybrider. Det er i hvert fall aldri sikkert påvist i Norge. De har også litt forskjellig blomstringstid og rødflangren er for det meste avblomstret når breiflangren begynner.

 

Rødflangre har en tydelig østlig utbredelse i Norge. På Vestlandet er den bare funnet noen få steder i midtre og indre fjordstrøk, før den igjen går ut mot kysten fra Møre og Romsdal og nordover. Den går nord til Finnmark, og til 1270 meter i Jotunheimen.

Vi Drammen, Bjørkedokk 12.07 2008

Vi Drammen, Bjørkedokk 30.06 2020

Vi Drammen, Bjørkedokk 25.06 2009

Vi Drammen, Bjørkedokk 30.06 2020

Gotland, Fårö 11.07 2014

Tilbake til forsiden

Referanser

All photographs Dag Fosse