Engbrudespore

Gymnadenia conopsea

Praktbrudespore

Gymnadenia densiflora

(Gymnadenia conopsea ssp. densiflora)

Oslo, Malmøya 10.07 2003

Brudespore har til nå vært oppfattet som en variabel, men ellers enhetlig og uproblematisk art i Norge. DNA-studier har vist at bildet nok er mer komplisert enn man har trodd. I Danmark og Sør-Sverige har man lenge kjent til en spesielt storvokst og sentblomstrende form, oftest behandlet som underarten ssp. densiflora (bilder nederst). Men overraskende nok viser det seg at conopsea og densiflora  genetisk er svært distinkte i hele Europa, faktisk i en slik grad at det er gode grunner til å behandle dem som selvstendige arter (Bateman 2006, Stark et al. 2011). Det er det nå bred internasjonal aksept for. Utseendemessig er det derimot svært lite som skiller de to, og det er knapt mulig å holde dem helt sikkert fra hverandre i felt uten andre referanser (Stark et al. 2011). Praktbrudespore er generelt større, med bredere blader og flere blomster i et tettblomstret aks – men alt dette er statistiske trekk som nok kan brukes på populasjonsnivå, men ikke på individnivå. Selve blomsten har ingen karakterer som utvetydig kan brukes til å skille de to.

 

Men blomstringstid og økologi skiller dem nokså utvetydig. Praktbrudespore er en svært sentblomstrende art, som i Sør-Sverige begynner å blomstre først rundt midten av juli. Da er forsommerarten engbrudespore stort sett helt avblomstret. Fra Öland er det rapportert at det ikke er overlapp i blomstringen der de vokser sammen (Chapurlat 2020). Det gjør de uansett ikke så ofte ettersom de har forskjellig økologi: engbrudespore vokser på tørr gressmark og berghyller, mens praktbrudespore er en rikmyrsart som gjerne vokser sammen med myrflangre og engmarihånd. Foreløpig er det litt usikkert om praktbrudespore i det hele tatt forekommer i Norge, ihvertfall inntil det gjøres DNA-undersøkelser i større skala.

 

Som om ikke det var nok er også en tredje enhet blitt skilt ut på basis av DNA, under navnet Gymnadenia borealis. Denne er riktignok kun rapportert fra De britiske øyer så langt. Det kan likevel tenkes at de skandinaviske fjellplantene hører til her. Dette er spinklere planter med nordlig utbredelse i tørr heivegetasjon. Også denne er i utgangspunktet svært lik den vanlige brudesporen. Sett under ett er brudespore utbredt over hele Norge, fra solsvidde bakker ved Oslofjorden til 1400 meter midt på Hardangervidda, men med nokså ujevn funnfrekvens. Totalutbredelsen er sør til Middelhavet og østover i et smalt belte nord for Himalaya, til Kina og Japan.

 

Den lange og tynne nektarsporen viser at brudespore pollineres av sommerfugler. Nektarproduksjonen pågår hele døgnet, så både dagsommerfugler og nattsvermere bidrar til pollineringen. Men blomstringen er svært uregelmessig; i gode år kan brudespore noen steder komme opp i helt overdådige mengder, mens det neste år gjerne bare står en håndfull planter der, eller ingen i det hele tatt.

Oslo, Malmøya 10.07 2003

Vt Porsgrunn, Brevik 13.06 2010

MR Hustadvika, Trollkyrkja 17.07 2015

In Lom, Bøverdalen 07.07 2007

Gotland, Fårö 13.07 2014

Gotland, Fårö 13.07 2014

Gotland, Fårö 13.07 2014

Praktbrudespore

Gymnadenia densiflora

Tilbake til forsiden

Referanser

All photographs Dag Fosse