Myggblom

Hammarbya paludosa

 Dette er Norges minste orkidé og en av de vanskeligste å finne. Hele planten er bare noen få cm høy, spinkel og rent grønn, og fra normal øyehøyde er den bortimot umulig å oppdage. Den er svært spesialisert og vokser alltid i våt Sphagnum-torvmose på rik eller intermediær jordvannsmyr, helst nær åpent vann eller ved bekker og sig hvor det er litt bevegelse i vannet.

 

Myggblom blomstrer først et stykke ut på ettersommeren, i juli/august. Blomstene er vridd 360°, slik at leppen vender opp, men den er mindre enn de andre blomsterdekkbladene og gjør ikke mye av seg. Pollineringen utføres sannsynligvis av småfluer, men i tillegg til normal frøsetting kan myggblom også formere seg vegetativt, ved at det dannes små yngleknopper i kanten av bladene. Disse faller av og vokser ut til nye planter. Ved basis av bladene sitter en liten løklignende knoll med opplagsnæring; et trekk vi kjenner fra mange tropiske dyrkede orkideer. Knollen dannes på nytt hver sesong, og nedover i torven sitter derfor gamle knoller som perler på en snor.

 

Myggblom føres stundom til slekten Malaxis sammen med knottblom, men molekylære data rettferdiggjør at den  holdes adskilt og dermed blir den eneste arten i sin slekt. Den er utbredt rundt hele den nordlige halvkule. I Norge er den funnet over hele landet nord til Troms, men svært spredt, og i flere fylker er det bare en liten håndfull funn. Det er registrert en viss tilbakegang fra kjente voksesteder, i hovedsak på grunn av myrgrøfting og endrede vannstandsforhold på voksestedene, og myggblom er nå rødlistet som "nær truet".

Ve Osterøy, Herlandsnesjane 23.07 2014

Ve Osterøy, Herlandsnesjane 23.07 2014

Ve Osterøy, Herlandsnesjane 03.08 2013

Ve Osterøy, Herlandsnesjane 01.08 2015

Ve Osterøy, Herlandsnesjane 01.08 2015

Tilbake til forsiden

Referanser

All photographs Dag Fosse