Småtveblad

Neottia cordata

(Listera cordata)

 Småtveblad er en spinkel og usynlig liten plante som i fremtoning ikke minner mye om sin større slektning stortveblad, bortsett fra det karakteristiske bladparet halvveis opp på stengelen. Dette er en art som nok oftest blir oversett om man ikke er spesielt på utkikk etter den, men i virkeligheten er småtveblad en nokså vanlig og lite kravfull art som vokser i boreal barskog og bjørkeskog over hele landet, helst i fuktig skogbunn med tykke mosetepper. Typiske følgearter er blåbær, tyttebær, smyle, stormarimjelle, maiblom og linnea - alt sammen arter som er karakteristiske for fattig blåbærskog på sur jordbunn.  Småtveblad finnes rundt hele den nordlige halvkule.

 

Pollineringsmekanismen hos begge tvebladene er ganske spesiell: en nektarstripe langs midten av leppen leder insektet oppover, og når det berører griffelsøylen skytes det ut to dråper klebrig væske. Den mest fjærlette berøring er nok til at det hele eksploderer i ansiktet på insektet, og når dyret så er på vei ut igjen størkner væsken akkurat fort nok til å lime pollensekkene fast. For småtveblad er det nok helst småmygg og lignende som er aktuelle pollinatorer.

In Vang, Helin 27.06 2014

In Vang, Helin 27.06 2014

In Vang, Helin 27.06 2014

Ve Bergen, Fløyen 25.06 2017

Tilbake til forsiden

Referanser

All photographs Dag Fosse